วิดีโอ

F7 130 W. วิธีเปลี่ยนขั้ว H4

F7 130W. วิธีเปลี่ยนขั้ว H11

L6X สว่างพุ่งไกล 8,000 LM.

L9X สว่างมุมกว้าง 9,000 LM.

แนะนำชุดสายไฟสำเร็จรูป 3 สเต็ป (เปิด ปิด กระพริบ)

แนะนำชุดสายไฟสำเร็จรูป 2 สเต็ป สำหรับไฟสปอร์ตไลท์ 2 สี

L6X + ชุดสายไฟ 3 สเต็ป (เปิด ปิด กระพริบ)

สเปคTR5(7S) สว่าง 10,000 LM. 3 สีในหลอดเดียว

วิธีเปลี่ยนTR5(7S) สว่าง 10,000 LM. 3 สีในหลอดเดียว

แสง TR5(7S) สว่าง 10,000 LM.

แสง X5 สว่าง 10,000 LM.

สเปคTR7(F2) สว่าง12,000 LM.

วิธีเปลี่ยนTR7(F2) สว่าง 12,000 LM.

แสง TR7(F2) สว่าง 12,000 LM.