วิดีโอ

สเปคP9 สว่างสุดในตลาด 13,600 LM.

วิธีเปลี่ยนP9-H4 สว่าง 13,600 LM.

แสง P9 สว่าง 13,600 LM.

สเปคTR7(F2) สว่าง12,000 LM.

วิธีเปลี่ยนTR7(F2) สว่าง 12,000 LM.

แสง TR7(F2) สว่าง 12,000 LM.

สเปคTR5(7S) สว่าง 10,000 LM. 3 สีในหลอดเดียว

วิธีเปลี่ยนTR5(7S) สว่าง 10,000 LM. 3 สีในหลอดเดียว

แสง TR5(7S) สว่าง 10,000 LM.

แสง X5 สว่าง 10,000 LM.