คำถามที่พบบ่อย

ถาม : หลอดไฟแอลอีดี สว่างการหลอดไฟฮาโรเจนที่ติดรถมาแค่ไหน
ตอบ : หลอดไฟฮาโรเจนที่ติดรถให้ความสว่างไม่เกิด 1,500 LM. ส่วนหลอดไฟแอลอีดีสว่างตั้งแต่ 6,000 LM. ขึ้นไป ดังนั้น หลอดไฟแอลอีดีจึงให้ความสว่างที่มากกว่า แต่ะจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่สเปคของหลอดไฟแอลอีดีแต่ละรุ่น

ถาม : หลอดไฟแอลอีดี ฟุ้ง แยงตา หรือไม่
ตอบ : ขึ้นอยู่กับประเภทของชิฟแอลอีดี และการวางตำแหน่ง และการออกแบบ

ถาม : หลอดไฟแอลอีดี กับ ซีนอล อะไรสว่างกว่ากัน
ตอบ : เปรียบเทียบความสว่างได้ โดยดูจากค่า LM. เพราะ หลอดไฟแอลอีดี ในตลาดมีหลายระดับ หลายราคา

ถาม : สามารถใส่แทนหลอดไฟเดิมได้เลยหรือเปล่า
ตอบ : สามารถนำหลอดไฟแอลอีดี ไปใส่แทนหลอดฮาโรเจนที่ติดรถ ได้เลย โดยไม่ต้องดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

ถาม : ถูกกฎหมายหรือเปล่า
ตอบ : ตามกฎหมาย แสงที่ถูกฎหมาย คือ แสงสีขาว และสีเหลือง ดังนั้น หลอดไฟแอลอีดี ที่ให้แสงดังกล่าวจึงถูกกฎหมาย